För dig som ger

Generella information

Hur vet man om en organisation är seriös eller bluff? Hur vet man om pengarna verkligen når fram? Frågorna kan vara många när man överväger att stödja en organisation. Nedan finner du information om vad man bör tänka på innan man skänker pengar till välgörenhet. De allra flesta stora seriösa organisationer har 90-konto och är medlemmar i FRII. På informationssidan för varje organisation framgår om de har 90-konto och om de är medlem i FRII.

Vad innebär det att organisationen har ett 90-konto?

Över 400 organisationer i Sverige har tilldelats ett s.k. 90-konto. Endast de ideella föreningar, stiftelser och trossamfund som har godkänts av Svensk Insamlingskontroll, och som granskas kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos Plusgirot eller Bankgirot. Observera att konton som börjar på 91,92 osv. är inte så kallade 90-konton.

Svensk Insamlingskontrolls syften är att verka för:

 • att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll,
 • att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader,
 • att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet, samt
 • att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

Svensk Insamlingskontroll ställer krav på de organisationer som ansöker om att bli godkända som innehavare av 90-konto bl.a.:

 • organisationen måste ha sitt säte i Sverige.
 • ändamålet med insamlingen måste vara så bestämt att det går att kontrollera.
 • insamlingarna skall ledas av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer.
 • organisationen måste ha minst en auktoriserad revisor.
 • minst 75% av de totala intäkterna ska gå till ändamålet, alltså maximalt 25% får gå till insamlings- och administrationskostnader.

Vad innebär det att organisationen är medlem i FRII?

Drygt 100 organisationer, samtliga med 90-konto, är medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, som verkar för etisk och professionell insamling. Tillsammans har FRIIs medlemmar tagit fram en kvalitetskod för etisk insamling.

En organisation som antagits som medlem i FRII ska ha innehaft 90-konto i minst tre år och förbundit sig att följa FRIIs etiska riktlinjer.

FRII ger följande råd: När du som givare står i begrepp att skänka, tänk på:

 • Ger organisationen ett vederhäftigt intryck?
 • Har organisationen 90-konto? D.v.s. börjar på 90 - inte 91, 92 etc.
 • Finns ett fungerande telefonnummer angivet?
 • Har organisationen uppgivit en gatuadress till sitt kontor, inte bara en boxadress?
 • Vid bössinsamling - kan insamlaren legitimera sig?

Svarar du nej på någon av dessa frågor - ge inga pengar!

För mer information om FRII:s kvalitetskod, givares rättigheter och lista över medlemsorganisationer se www.frii.se.

Bör man stödja en organisation som inte har 90-konto?

Man bör vara mer försiktig med att ge pengar till organisationer utan 90-konto. Det finns dock seriösa organisationer som välkomnar bidrag från allmänheten, men som av olika anledningar inte har 90-konto. Dessa är kända organisationer och stiftelser som funnits länge, och som har välkända, seriösa grundare och styrelsemedlemmar.

Funderar du på att stödja en organisation som inte har 90-konto? Kontrollera då ovan punkter från FRII, deras varningslista samt hur länge organisationen funnits, vilka som sitter i styrelse och andra dokument så att du känner dig trygg med din gåva.

Information hämtad från: www.bidra.nu samt www.frii.se.