För dig om får

Svensk Insamlingskontroll

Det är givarens intressen som Svensk insamlingskontroll bevakar. Allmänheten har blivit mer medveten om 90-kontots betydelse när det gäller offentliga insamlingar. 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Organisationens huvudmän är den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer – LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Stiftelsen leds av en styrelse, där varje huvudman utser en ledamot och ersättare. Ledamöterna utser en ordförande, som ska vara lagfaren och erfaren i domarvärv, och väljer inom sig, en vice ordförande. Svensk Insamlingskontrolls kanslichef ingår i styrelsen.

Svensk insamlingskontrolls syften är att verka för:

 • att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll,
 • att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader,
 • att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt
 • att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.
 • att meddela föreskrifter och anvisningar för innehavare av 90-konto samt är behjälplig med råd.
 • att föreskrifter och anvisningar för 90-konto ska följas av alla organisationer som har godkänts som 90-kontoinnehavare.
 • Svensk Insamlingskontroll ger allmänheten information om de organisationer som har 90-konto.

Krav för att bli godkänd som 90-kontoinnehavare

Svensk Insamlingskontroll ställer bl.a. krav på de organisationer som ansöker om att bli godkända som innehavare av 90-konto:

 • Organisationen måste ha sitt säte i Sverige.
 • Ändamålet med insamlingen måste vara så bestämt att det går att kontrollera.
 • Insamlingarna ska ledas av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer.
 • Organisationen måste ha minst en auktoriserad revisor.

Internationell verksamhet

Flera 90-kontoinnehavare överför sina samlade medel till olika mottagare utomland. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar så långt möjligt att medlen verkligen kommer i rätta händer. Svensk Insamlingskontroll samarbetar internationellt med andra länders kontrollorganisationer genom medlemskap i ICFO – International Committee on Fundraising Organizations.

källa: http://www.insamlingskontroll.se/