Information

Att tänka på

När det gäller insamlingar är det mycket att tänka på för dig som vill samla in pengar från allmänheten. Men även för dig som ger finns det en del att fundera över. Under menyvalet Information har vi delat upp information för dig beroende på om du vill ge gåvor eller om du vill ta emot gåvor.

Tillstånd

Generellt gäller för dig som ska samla in pengar från allmänheten att du måste ansöka om tillstånd för detta om det ska ske på allmän plats. Ansökan görs hos polisen. Kommunen där insamlingen ska ske har dock vetorätt och möjlighet att reglera detta i den kommunala författningssamlingen. För att vara säker på vad som gäller där just ni ska utföra er insamling kontrollera både med polisen och den kommun där insamlingen ska ske.

En viktigt grundregel är att ni ska vara tydliga med vilken organisation ni representerar samt vilket mål ni har med insamlingen.